Mål

Idrott för integration

Projekt i nordöstra Göteborg för att minska segregation

Kortsiktigt mål

 

På kort sikt skapa ett lag bestående av engagerade aktiva individer. Delta i seriespel redan 2015/2016 antingen i en befintlig förening eller i en helt ny förening.

 

Kombinera idrott med att ge inblick i arbetslivet för att så frön och ge idé om mål och riktning för utbildning och yrkesval. Därigenom ge inspiration som resulterar i att en så stor andel som möjligt börjar/fortsätter med gymnasial utbildning och/eller inom arbetslivet.

 

 

Mål på lite längre sikt

 

På längre sikt är förhoppningen att det kortsiktiga målet skapar grogrund för en förening eller sektion som innehåller fler lag, både ungdomslag och damlag, med individer som driver föreningen framåt genom ett aktivt styrelsearbete.